Mersin İmece Gazetesi

5 kadın cinayetinden sadece biri boşanma aşamasında gerçekleşiyor.

Son yıllarda sıkça medyaya yansıyan kadına şiddet ve cinayetlerin verilerini, ”Mersin Mimoza Kadın Derneği” açıkladı.

Mersin Mimoza Kadın Derneği Başkanı Çiğdem Göksoy şu açıklamalarda bulundu, Boşanma Hali Failler için Geçersiz Bir Neden Mersin’de 2021 yılında medyaya yansıyan 5 kadın cinayeti 3 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise sadece ocak ve eylül ayları itibariyle 6 kadın katledilmiştir. Bu durum Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin ilinde de cezasızlık politikası ve iyi hal indiriminin uygulanması, kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktadır. Kadın cinayetlerinin bir numaralı faili kocalar olup, 5 kadın cinayetinden 1’i boşanma/ayrılık aşamasında gerçekleşmektedir. Kadın cinayetlerinin failleri sıralamasında eski kocadan sonra, akraba gelmekte. Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin önemli bir bölümünde cinayet bahanesi kadının ayrılma/ boşanma isteği; aldatılma şüphesi bahanesi, erkeğin barışma isteğini reddetme gibi bahaneler sunuluyor. İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Sonrası Cinayetlerde Artış Gözlemliyoruz Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden sonra kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddette ciddi bir artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Medyaya yansıyan cinayetlerden ve derneğimize başvuran kadınlardan bu veriye ulaşabiliyoruz. Derneğimize başvuran kadınların öyküsünde ciddi bir fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet olduğunu gözlemlemekteyiz. Başvuran mağdurların çoğu öncelikle boşanma talebinde bulunup hukuki destek daha sonra psikolojik destek talebinde bulunmaktadırlar. Derneğimize başvuran kadınların çoğu daha önce korunma taleplerinde bulunduklarını fakat koruma mekanizmalarının açık bir şekilde yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer gözlemlediğimiz boşanmak isteyen kadınların karşılaştığı sorunlar;  Boşanmak isteyen kadınların ailelerine, çevrelerine boşanmak istediklerini bildirdiklerinde ciddi engelleyici tepkilerle karşılaştıklarını bildiriyorlar. Toplumun boşanan kadınlara bakış açısı ve boşanmış kadınların sosyo-ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik uygulanan sosyal politikaların istenen düzeyde olmaması şiddetin ve istismarın süreklilik göstermesine ve artmasına yol açmaktadır.

Mersin İmece Gazetesi

Diğer Haberler