Biz Kadınlar FARKINDAYIZ…

Şiddet; sadece itip kakmak, tokat atmak, tekmelemek, dövmek, kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek değildir.

Şiddet aynı zamanda;

 • Hakaret etmek, aşağılamak, lakap takmak, kadının nereye gideceğine, kadına veya çocuklara zarar vermekle tehdit etmek,
 • Kadının kültürel farklılıklarını yok saymak, kendisini geliştirmesine engel olmak, kadını yaşadığı şiddetin sorumlusu görmek,
 • Kadını istemediği zamanda, istemediği yerde ve istemediği şekilde cinsel ilişkiye ve istemediği cinsel davranışlara zorlamak
 • Kadını çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak, kürtaja zorlamak, fuhuşa zorlamak
 • Çocuklarıyla ilişkilerini engellemek, çocukları elinden almak, göstermemek ve kaçırmakla tehdit etmek
 • Çevresindeki eşyalara zarar vererek gözdağı vermek, korkutmak
 • Çocuk yaşta ve zorla evlendirmek.
 • Kıskançlık adı altında sınırlamak: eve kapatmak, her ilişkisini denetlemek, yalnızlaştırmak
 • Yeterli ilgi, sevgi, anlayış göstermemek
 • Komşularıyla, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla görüşmesine izin vermemek Şiddete maruz kaldıysak veya maruz kalma tehlikesi altındaysak;
 • Maddi olanaklar el verdiği halde yeterli para vermemek, kazanılan paraya el koymak, kazanılan para ve harcamalar hakkında bilgi vermemek
 • Harcamalarını sürekli denetlemek, harcama yetkisini elinden almak, çalışmasına izin vermemek,
 • E-mail, sosyal medya, cep telefonu şifresini talep etmek,
 • Cep telefonlarında bulunan programlar ile nerede olduğunuzun belirlenmesi veya nerede olduğunuzu kanıtlamanız istenmesi,
 • Sürekli olarak telefonla veya mesajla rahatsız edilmek, denetlenmek ya da sosyal medya üzerinden iftiralara, tacizlere, hakaretlere maruz kalmaktır.

HAKLARIMIZ VAR FARKINDAYIZ, BİLİYORUZ!

Şiddete maruz kaldıysak veya maruz kalma tehlikesi altındaysak;

 1. Bulunduğumuz yer, il sınırları içindeyse karakola, il sınırları dışındaysa jandarmaya, yine cumhuriyet savcılığına başvurabilir- iz. Bulunduğumuz yerden çıkamayacak durumdaysak durumu telefonla veya herhangi bir iletişim aracıyla(sosyal medya..vb) ilgili birimlere iletebiliriz.
 2. Acil olarak evimiz veya yakınlarımızın evi dışında kalacak güvenli bir yere ihtiyacımız var ise sığınak talebinde bulunabiliriz.
 3. Şiddet uygulayan hakkında şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırabiliriz.
 4. Şiddet uygulayan ya da uygulama tehlikesi olan kişinin bize zarar vermesinden endişe ediyorsak, bize eşlik edecek bir kolluk görevlisinin görevlendirilmesi için Geçici Koruma (Yakın Koruma) altına alınmayı mülki amirlikten talep edebiliriz.
 5. Şiddet uygulayanın veya uygulama tehlikesi bulunanın evden uzaklaştırılmasını isteyebilir ve bize veya yakınlarımıza, çocuk- larımıza nerede olursak olalım(ev,işyeri, okul..vb) yaklaşmasının yasaklanmasını karakol, jandarma, savcılık veya aile mahkemeler- inden talep edebiliriz.
 6. Şiddet uygulayanın veya uygulama tehlikesi olan kişinin bizi herhangi bir iletişim aracıyla(sosyal medya, whatsapp, sms, mail…vb) veya başkaları ile haber göndererek rahatsız etmesinin yasaklanmasını karakol, jandarma, savcılık veya aile mahkemeler- inden isteyebiliriz.
 7. Can güvenliğimiz tehdit altında ise; kendimiz ve beraberimizdeki çocuk(lar)ımızın kimlik ve adres bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini ve değiştirilmesini aile mahkemelerinden isteyebiliriz.
 8. Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasını talep edebiliriz.
 9. İşyerimizin değiştirilmesini, evli olmamız hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesini talep edebiliriz.
 10. Boşanma davası açmamış olsak da şiddetin varlığı veya varolma tehlikesi karşısında doğrudan aile mahkemesine başvur- arak çocuğumuz için geçici velayet, kendimiz ve çocuğumuz için tedbir nafakası talep edebiliriz.
 11. Şiddet uygulayan kişi bir silaha sahip ise silah taşıması zorun- lu olan bir kamu görevini ifa etse bile zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesini mahkeme kararı ile sağlayabiliriz.
 12. Şiddete uğrama veya uğrama tehlikesi altında olma durumunda Geçici maddi yardım yapılmasını mülki amirlikten talep edebiliriz.
 13. Şiddete uğramış olma şartı aranmaksızın, ekonomik haklarımızın korunması için oturduğumuz eve aile konutu şerhi konulmasını aile mahkemesinden veya tapu müdürlüklerinden isteyebiliriz.
 14. Talep ettiğimiz ve aldırdığımız tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanmasını aile mahkemesinden talep edebiliriz.

BİLMELİYİZ Kİ! Çıkarılan koruma kararları ve önleyici tedbir kararlarında;

 • Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.
 • Yapacağımız başvurularla ilgili bütün işlemler ücretsizdir.
 • Başvurumuzu bize en yakın kuruma yapabiliriz, bunun için ikametgâhımızın olduğu yere gitmemiz gerekmez.
 • Kararların süresi bittikten sonra, eğer şiddet ve tehlike durumumuz hâlâ devam ediyorsa kararın uzatılmasını bulunduğumuz yerden talep edebiliriz.
 • Kararların uzatılması için, kararı aldığımız yere uzatma talebimizi içeren bir dilekçe ile başvurmalıyız.
 • Bu kararların verilmesi için hiçbir DELİL, BELGE, TANIK, DOKTOR RAPORU vb. gerekli değildir.
 • Başvuruyu yaparken verdiğimiz adresin ve diğer kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını isteme hakkımız var ve bunu da dilekçeye açıkça yazmalıyız.
 • Mahkeme kararımızı yanımızda taşımalıyız.

KADIN DAYANIŞMASI GÜÇLENDİRİR…

Haklarımızın ve kadın dayanışmasıyla şiddeti durduracağımızın farkındayız. Şiddete uğradığımızda bizlere destek olabilecek/dayanışacak kurum ve kuruluşlar şunlardır: