Şiddet Nedir?

Kişinin kendisine, bir başkasına, grup veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı ve ölüm, yaralanma, gelişimsel bozukluk ve psikolojik zarara yol açan veya açması olası fiziksel güç ve tehdittir. (DSÖ, 2002)  

Kadına yönelik şiddet ise ister kamusal isterse özel alanda yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmaktır.

(Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, 1993) Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsi yete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış kadına yönelik şiddet olarak tanımlanmıştır.(Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 6284)