tr Turkish

Şiddet Nedir?

Kişinin kendisine, bir başkasına, grup
veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı
ve ölüm, yaralanma, gelişimsel bozukluk
ve psikolojik zarara yol açan veya açması
olası fiziksel güç ve tehdittir.
(DSÖ, 2002)

• Kadına yönelik şiddet ise ister kamusal
isterse özel alanda yaşamda meydana
gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya
psikolojik acı veya ıstırap veren veya
verebilecek olan cinsiyete dayanan bir
eylem veya bu tür eylemlerle tehdit
etme, zorlama veya keyfi olarak
özgürlükten yoksun bırakmaktır.
(Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı
Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri,
1993)

• Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için
uygulanan veya kadınları etkileyen cinsi-
yete dayalı bir ayrımcılık ile kadının
insan hakları ihlaline yol açan ve Kanun-
da şiddet olarak tanımlanan her türlü
tutum ve davranış kadına yönelik
şiddet olarak tanımlanmıştır.
(Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 6284)

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.