Biz Kimiz?

Mimoza kadın derneği olarak 19 Ekim 2020 yılında yola koyulduk. Doğrudan destek çalışmaları, savunuculuk faaliyetleri, farkındalık yaratma çalışmaları ve örgütlenme çalışmaları yürütmekteyiz.

Dernek merkezimize başvuran kadınlara ve çocuklara ücretsiz hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlamaktayız.

Ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan haklarına, sağlık, eğitim, ekonomik yardım gibi mevcut hizmetlere erişimlerini sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız.

Dernek merkezinde yüz yüze ya da telefon ve e-mail aracılığı ile başvuru yapan her bireye ayrım yapmaksızın, ihtiyaçları doğrultusunda şiddete, şiddetin etkilerine ve bu şiddetle mücadele yollarına, haklarına ve mevcut mekanizmalara dair onlara bilgi verip, yönlendirme yapmaktayız.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda mevcut mekanizmaların işleyişindeki eksiklikleri izlemek ve tespit etmek, bu eksikliklere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak, bu eksikliklerin giderilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek ve yetkili kurum ve kuruluşlara yönelik dönüştürücü nitelikte baskı politikası üretmek, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kadın kuruluşları ve yerel yönetimler işbirliği ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı, kadınların daha eşitlikçi ve şiddetsiz bir toplumda yaşaması, yasal düzenlemelerin yapılması ve mevcut yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için ulusal ve uluslararası ağlarla ortak mücadele etmekteyiz.

ŞİDDET NEDİR?

Kadınlara yönelik cinsiyetlerinden kaynaklı yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve sadece kadınları etkileyen, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü şiddet içeren tutum ve davranış cinsiyet temelli şiddettir.

FİZİKSEL ŞİDDET

Fiziksel güç kullanarak karşısındakini hırpalamak, dövmek, tekmelemek, yaralamak eylemleriyle başlayan bedenine zarar veren fiziksel şiddet ölümle sonuçlanan olaylara da neden olabilir.

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Hakaret etmek, aşağılayıcı söz söylemek, küçük düşürmek, cinsiyet rollerine atıfta bulunarak aşağılamak, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlamak, aile üyeleri ve arkadaşları ile görüşmesini engellemek, kişinin benlik saygısına zarar veren ruh sağlığını etkileyen her türlü davranıştır.

EKONOMİK ŞİDDET

Maddi güç ve üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “ekonomik şiddet” söz konusudur. Kadının ekonomik açıdan özgürlüğünün elinden alınması, kadının çalışmasına, düzenli bir iş tutmasına engel olmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamamak, kadının iş yaşantısında ilerlemesine engel olmak, çok kısıtlı harçlık verip bununla yapılması mümkün olmayan şeyler istemek, evi zaman zaman terk ederek giderlerle hiç ilgilenmemek ekonomik baskı içeren tutum ve davranıştır.

CİNSEL ŞİDDET

Kadını istemediği yerde, şekilde veya zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, kişiye cinsel içerikli sözler söylemek, kadının çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak, fuhuşa zorlamak, cinsel organlara zarar vermek, kişiye cinsel yönden aşağılamak gibi davranışlarla kişinin cinselliğini kontrol altında tutup baskı uygulayan her türlü davranıştır.

FLÖRT ŞİDDETİ

Duygusal birliktelik sırasında yada bittikten sonra partneri kontrol etmek için sözel, duygusal, sanal, fiziksel ya da cinsel şiddetin uygulandığı yada tehdit olarak kullanıldığı her tür tutum ve davranıştır.

SANAL (SİBER) /DİJİTAL ŞİDDET

Teknoloji araçları ve/veya sosyal medya baskı veya kontrol amacıyla (sık sık aramak ve mesaj göndermek, konum göndermesini istemek, özel bilgi ve/veya fotoğraflarını yayınlamak, paylaşım ve fotoğraflarının altına hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yazmak, hesaplarının şifrelerini istemek, telefonunu izinli/izinsiz karıştırmak, arkadaşlarını silmesini talep etmek, sosyal medyadan yapacağı paylaşımlara müdahale etmek, onayı dışında cinsel içerikli fotoğraf göndermek) uygulanan birçok şiddet türünün bir arada yaşandığı şiddet biçimidir.

ISRARLI TAKİP

Fiziksel olarak ya da sanal yollarla takip etmek, özel alanına ve sınırlarına saldırarak kişinin güvenli alanını daraltmak, “hayır” cevabını kabul etmeyerek tehdit ve korku uyandıracak şekilde ısrarlı ve sistematik şiddet uygulamak.

HAKLARIMIZ VAR FARKINDAYIZ, BİLİYORUZ!

Şiddete maruz kaldıysak veya maruz kalma tehlikesi altındaysak;

Başvurabileceğiniz kuruluşlar

 • Polis merkezleri, jandarma karakolları
 • Aile Mahkemeleri
 • Sağlık kuruluşları
 • Cumhuriyet Savcılığı
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri
 • Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
 • Baroların Adli Yardım Büroları
 • Kadın Örgütleri

Acil telefonlar

 • Polis imdat -112
 • Jandarma -112
 • Ambulans – 112
 • Alo 183 (Sosyal Destek Hattı)
 • Mersin Barosu Kadın hakları Merkezi 0324 231 31 27-237 19 65