KESİŞİMSELLİK PERSPEKTİFİNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PANELİ

Mersin 7RENK LGBT Derneğinin “Farklıyız Birlikte Güçlüyüz Projesi” kapsamında Mimoza Kadın Derneği iş birliği ile;               

Kesişimsellik Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli

Diğer Haberler